top of page
1/1097

Şiir Tahlili

Güncelleme tarihi: 27 Ara 2020


"Ey hayat, şiir ve öfkeden süzdüğüm bal

Peteklerime biriken çiçeklerin çığlığı

Parmak uçlarımda yanan barut,

Yaşanmamış yağmurların susuz çocuğu ölme!

Şafaktaki güneşin gözlerini bekle "

MEHMET HAMEŞ ‘KAYIP ALFABE’ ŞİİR TAHLİLİ


Başlarken


1959 Hassa doğumlu Mehmet HAMEŞ; şiir dünyasına, Can Yayınlarından çıkan, /Yaktığın Coğrafya/ isimli eseriyle, 2001 yılında, ilk adımını attı. Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan Mehmet HAMEŞ'in Türk edebiyatına ilk merhabası, aslında 1998 yılında "Hacı Bektaşi Şiir yarışmasında kazandığı mansiyon ödülüyle olmuştu. Ardından, 2000 yılında Dünya Kitap Şiir ödülünü kazandı.

Mehmet HAMEŞ, Hassa doğumlu olup İzmir’de yaşayan bir şairdir. HAMEŞ; Başta TRT olmak üzere birçok TV kanalında şiir sohbetleri ve şiir söyleşileri mevcuttur. Hatay'lı olmasına rağmen hayatı boyunca Türkiye'nin genel sorunlarını kendi çapında gündeme getirmiştir. Sosyal medyada özellikle Gezi Olayları ve Hatay'da gelişen diğer olaylarda Hatay'ın dünyaya açılan penceresi olmuştur.


/Yaktığın Coğrafya/’dan sonra aynı yıl, Dünya Yayıncılıktan /Suskunluğu Su Rengi/ isimli unutulmaz şiir kitabı geldi. Kitapları yayınlanmadan evvel, şiirleri çeşitli edebiyat ve sanat dergileri tarafından yayınlanmaya devam etmekteydi. 2004 yılında yayınlanan, Yom Yayıncılıktan /Tay ve Ter/ isimli sıra dışı şiir kitabının ardından, tüm kitaplarını yeni şiirleriyle birlikte 2007 yılında Evrensel Basım Yayıncılıktan /Yaşlı Kelebek/ isimli şiir kitabında topladı. 2013 yılında ise tüm eserlerinden farklı, biraz riskli ve biraz da yerinde bir tarz kullanarak Mühür Yayınevinden /Kayıp Alfabe/ isimli şiir kitabını çıkardı. Bu eseri, sanat ve şiir eleştirmenleri tarafından çok beğenildi. Tabi asıl önemli olan okurun beğenisiydi. Bunun ardından Heyamola Yayıncılıktan /Melek Girmez-Meleklerle Şeytanların Zılgıt Çektiği Yer/ ve Temren Yayıncılıktan bir şiir kitabı daha geldi okurların karşısına. Bugün size Kayıp Alfabe kitabının değişik bir analizini yapacağız.


KAYIP ALFABE;


Mühür Kitaplığından çıkan eserin, kapak ve iç tasarımı Kenan BIYIKLI tarafından yapılmış. Üzerinde -Kayıp Alfabe- yazılı jurnal imajlı ön kapak resmi, esere ciddi bir görünüş kazandırmış. Arka kapaktaki, Sennur SEZER, Hilmi YAVUZ gibi günümüz şairlerin Mehmet HAMEŞ hakkında sarf ettikleri düşünce metinleri, kitaba sıkı bir hava vermiş.

Kitapta alışılagelmiş -İçindekiler- bölümünün olmayışı, kapakta veya diğer yerlerde kitap içeriğinin şiir olduğunu ifade eden bir yazıya rastlanmaması, dikkat çeken önemli hususlardan. Kitap _ebruli ebruli, çöl çöl ve aşk aşk_ isimleri altında değişik üç bölüme ayrılmış.

Kitabın başındaki;

/bir alfabe kaybolmuştur bulanın ödülü: ölümsüzlüktür/

ve sonundaki:

/Bir alfabe bulmuştur ödülü: ömrü örselenmiştir./

Kitabın ismiyle bütünleşen bu güzel sözler, eserin kalitesini ve özelliğini okura farklı hissettirmektedir. Kitaptaki her şiire, rakam yerine, birer harf verilmiştir. Harf sayısına bakarsak kitapta 28 şiir var. Ancak alfabemizde 29 harf bulunmaktadır, (ş) harfi atlanmıştır. Neden (ş) harfi atlanmıştır? Bu husus belirtilmemiştir. Ayrıca ikinci bölüm -çöl çöl-'den sonra şiirlere isim verilmemiş. Bazı şiirler birbirlerinin devamı gibi görünse de yapı ve anlam bakımından birbirlerinden farklı oldukları, okumaya devam ettikçe anlaşılıyor. Son zamanlarda birçok şair yazdıkları şiirlerine isim yerine rakam hatta hiçbir ibare koymadan da isimsiz şiirleri kitaplarında yer verdikleri görülmüştür.

Bu incelemede amacımız, günümüz şairlerinden birinin şiir kitabını poetik özellikleriyle yapısal, sayısal ve edebi veriler ışığında göstermeye çalışmaktır.


KAYIP ALFABE 1. BÖLÜM

abcçdefgğ: ebruli ebruli Bu bölümde;

 1. ışığı saklayamaz örümceğin ağı (5 sayfa)

 2. anneler evlerin kurutulmuş çiçeği (5 sayfa)

 3. bakir kalırsa aşk, çocuklar ihtiyarlar (8 sayfa) ç) kanadı kırık uçuş denemesi (6 sayfa)

 4. ansızın bir vedalaşma öldürür seni (6 sayfa)

 5. ihanete uğrayan masumiyet (4 sayfa)

 6. yasak meyve için kovulan değilsin (4 sayfa)

 7. su yalağı tutamaz kumun hasını (3 sayfa)

ğ) karda renk değiştiren kırmızı atkı (4 sayfa) isimli şiirler yer almıştır.


1. BÖLÜME GENEL BAKIŞ


1 - Tüm şiirler isimlendirilmiş. Uzun başlıklı şiir isimleri seçilmiştir.

 1. Bölümdeki tüm şiirlerin uzunluğu dikkat çekici.

 2. Şiirler, şiir tadında mensur metinlerle zenginleştirilmiş.

 3. Tüm şiirler klasik şiir özellikleri olan mütakarrin, kafiye, redif, vezin ve aruzdan uzak, modern şiirde aranan, biçemlik, aliterasyon, asonans, prozodi, açıklık, akıcılık içeren mensur şiir örüntüsündedir.

 4. Şiirlerde pastoral ve lirik ezgiler bulunmakta. Farklı kelimelerin kullanılması açısından anlatım zenginliği içermektedir.

 5. Noktalama, inceltme işaretlerine ve büyük küçük harf özelliği dikkate alınmamış. Buna edebiyatımızda 'dilde sapma' denmektedir.


Bölümün ilk şiirine teknik yönden bakış;


a) ışığı saklayamaz örümceğin ağı

Şair; edebiyatımızda ilk kez 20.yy. başlarında Avrupa’da Charles Baudelaire, İsidore Duacasse ve Arthur Rimbaud gibi şairler, ülkemizde Halit Ziya UŞAKLIGİL ve son zamanlarda, Şükrü ERBAŞ, Ahmet TELLİ, Ahmet ADA vb. şairlerin de bazı eserlerinde arada sırada uyguladıkları, şiirsel metinlerle (mensur) günümüz şiir anlayışına, farklı bir tarzda giriş yapmıştır. Bu şiirde yedi paragrafta mensur özelliğe yer verilirken, şiirsel dizelere altı kere yer verilmiştir. Şiirde, erkek kadın ilişkisindeki doğal yalnızlığa ve sevgiye olan imgeleri, benzersiz tasvirlerle "böğürtlen karası kaşları, içi boşaltılmış top mermisi" vb. bezeyerek, lirik tarzda metin öbekleri oluşturulmak istenmiş. Şiirin ana temalarından biri olan

Aşk; pastoral tarz kullanılarak modernize edilmiş. Örneğin:"Şehrin uzağına gene yağmur yağıyor, ağaçlar ilkyaz yolculuğunda"

Bu bölümün diğer şiirlerine bakıldığında; anne, çocuk, insan, doğa, aşk, sevda, din ve hayat konularının karışık işlendiğini görmekteyiz. Bu nedenle bu bölüme 'ebruli ebruli' denildiğini söyleyebiliriz.

 1. Şiirdeki metinde kullanılan cümle sayısı: 53

 2. Şiirdeki metinde kullanılan kelime sayısı:419

 3. Şiirdeki dizelerde kullanılan kelime sayısı: 174

 4. Şiirdeki mısra sayısı: 52

 5. Şiir genelinde kullanılan Türkçe kökenli kelime sayısı: 497 (% 79)

 6. Şiir genelinde kullanılan Arapça kökenli kelime sayısı: 90 (% 14)

 7. Şiir genelinde kullanılan Farsça kökenli kelime sayısı: 31 (% 5)

 8. Şiirde kullanılan (diğer yabancı dil kökenli) kelime sayısı: 12 (% 2)

9- Toplamda kullanılan kelime sayısı: 630


Bölümün ilk şiirinde geçen bazı kavramlar


1-Cinsellik imgeleri

Gecenin şehveti (1)*

Hassas yer (1)

Seviştiği evin (4) - Bülbülü seviştirenin (108)

Geceliğini giydi (43)

Ah bedenimin (68) – Bedeni soğudu (81) – Bütün bedenini (92)


*Parantez içindeki rakamlar kelimenin hangi satırda geçtiğini göstermektedir.


2- Ölüm imgeleri

Erken ölmüş (33) - Ölü yazdıran (36) - Ölmüştü içinizdeki (38) - Ölümle çevrelendiğini (97)

Seri cinayetler (34)

Cenaze töreni (40)

Mezar toprağında (97)

Şehit düşmüş (109)


3- Zaman imgeleri

Gecenin şehveti (1-9)

Bayıltmadan önce (2)

Gölgesizliğiydi zaman (4) - Kimi zaman (51-52)

Yıllanmış iki (5) – Yirminci yüzyılın (107)

Geç saatinde (9) -Saatlerce dilsiz (9) – Saati soruyor (105)

Seher dağlardan (11) - Seher çatılara (16) - Seher yakına (21) -Seher çanlara (26) – Seher ayaklara (32)

Tarih öncesi (27)

Eski hafızasında (28) - Eskilerde kalmış (42)

Gençliği yarına (30)

Erken ölmüş (33)

Varmış mevsiminde (33) – Her mevsimde (89)

Yazdıran anılar mısınız? (36)

Ezelden mi ölmüştü (38)

Güne hangi (63)

Umutla geleceğe (64) – Geleceği düşledi (86)

Geçmişi düşledi (86)


4- Aşk imgesi

Aşk (3-7-36-47-67-70-83-88-95-100-109)

Âşık (31)

Sevgi (33-45-48)

Ayrılık (35)

Kalp (41-48)

Buse (55)

Kader (96)

Sevda (101)


Şiirde "j" ve "1" harfleri ile başlayan kelimeler tercih edilmemiştir.


ŞİİRDE EN SIK KULLANILAN BAZI KELİMELERİN İSTATİSTİKSEL DAĞILIMI


SIRA

KELİME

KÖKENİ

YAPISI

KULLANIM SAYISI

1

bir

Türkçe

Sıfat/Adıl

16

2

gibi

Türkçe

İlgeç

14

3

aşk

Arapça

Ad

11

4

ve

Arapça

Bağlaç

7

5

Türkçe

Ad/Sıfat

6

6

durmak

Türkçe

Fiil

5

7

seher

Arapça

İsim

5

8

yan

Türkçe

Ad/Sıfat

5


KAYIP ALFABE 2. BÖLÜM

hiıjklmn: çöl çöl


Bu bölümde şair, şiirlerine isim vermemiş bunun yerine harf vermiştir. Ancak bu bölümde (ı) harfi neden (i) harfinden sonra geldiği belirtilmemiştir.

 1. h (1 sayfa)

 2. i (1 sayfa)

 3. ı (1 sayfa)

ç) j (1 Sayfa)

 1. k(l sayfa)

 2. 1 (1 sayfa)

 3. m (1 sayfa)

 4. n (1 sayfa) isimli şiirler yer almıştır.


2. BÖLÜME GENEL BAKIŞ

1- Hiçbir şiir isimlendirilmemiş.

 1. Dizelerdeki hece ölçüsünden uzaklık ve serbestlik dikkat çekici.

 2. Bu bölümdeki bazı şiirler de, şiir tadında metinlerle zenginleştirilmiş, (mensur)

 3. Genellikle şiirler klasik şiir özellikleri olan mütakarrin, kafiye, redif, vezin ve aruzdan uzak, modern şiirde aranan biçemlik, aliterasyon, asonans, prozodi, açıklık, akıcılık içeren mensur şiire yakın örüntüdedir.

 4. Şiirlerde pastoral ve lirik ezgiler bulunmakta.

 5. Noktalama işaretlerine ve büyük küçük harf özelliği dikkate alınmamış, (dilde sapma.)

 6. Aliterasyon ve asonanslar dikkat çekici değil. Fakat tadında kalmış.

 7. Ulusal, bölgesel ve toplumsal yaralara değinilmiş.

Bölümün ilk şiirine teknik yönden bakış;

"h" şiiri (isimsiz)

Şair; bu şiirine de, günümüz şairlerinin eserlerinde sıklıkla rastlanılan, şiirsel metine, yer vermiştir. Ancak bu sefer bu metinsel dizeler şiirin son kısmında bulunuyor. Şair isimsiz şiirine ölçüsüz kısa ve ikili dizelerle başlamıştır. Günümüz şiir anlayışında dikkat edilen, farklı ve özgün (orijinal) kelimelerin kullanılması şiirin kalitesini arttırmış;

Örnek 1: "amerikan yenisi cemseler geçiyor hayıtların yanından..."

Cemse: Askerî arabaların önündeki GMC logosunun halkımız tarafından zamanla yanlış okunur hale gelmesi ötürü askerî arabalara takılan lakap.

Hayıt: Akdeniz ve batı Anadolu'nun deniz kenarı ve kayalık bölgelerinde yetişen, köklerinden sarı kökboyası, meyvelerinden idrar arttırıcı, gaz söktürücü sap ve dallarından sepet yapımında kullanılan Maki ailesine ait bir bitki.

Örnek 2: “çömelmiş bakır 'teştle' çayda çamaşır tokaçlıyor arap analar:"

Teşt: Yıkanmak veya içinde bir şey yıkamak için tasarlanmış, genelde alüminyumdan üretilmiş bir çeşit leğen.

Tokaçlamak: Teknik bir terim olan bu kelime, daha çok cisme yuvarlak biçim vermek için yapılan dövme işlemidir.

Not 1: /Amerikan ve Arap/ kelimeleri özel isim olduğu için modern şiir de bile cümle içinde büyük harfle yazılması tercih edilmelidir. Ancak bu şart değildir.


Şiirde dikkat çeken bir diğer husus ise yerel ve genel halk ağzı dilindeki kelimelere yer verilmiş olmasıdır.

Örneğin: cemse, kancık eşek, teşt vb. gibi.

Ayrıca yabancı kökenli kelimelerin fazlalığı tesadüf müdür yoksa özellik midir şaire sormak gerekmektedir.

Örneğin: kamp, konvoy, mil, motor, palet, petrol, rafineri, remork, sınır, tank v.b.

Şiir; ikili altı adet dizeden oluşmakta ve son iki paragrafta şiirsel metinlere yer verilmiştir. Son cümlenin Dr. Hikmet KIVILCIMLI'dan alındığı dip not olarak belirtilmiş. "tek tek dövüştüler, hep beraber yenildiler"

Şiirin konusunu oluşturan bölgesel (muhtemelen Türkiye güneydoğusu) toplumun yara ve sorunları lirik bir dilde şairin kendi oluşturduğu poetikasıyla anlatılmak istenmiş. Kullanılan tasvirlerdeki yerel motifler şiire protest ezgiler kazandırmıştır. Örnek:

 • "çomakla çeliği/davula dokunuyor"

 • "kancık eşekler bol mezralar uzanıyor kuzeyde"

 • "bayırlardan bakıyor gözü çapaklı, haki yelekli türkmen çocuklar."

 • "keleş yüklü kürt babalar konvoya bakıyor kara kara"

Not 2: /Türkmen ve Kürt/ kelimeleri özel isim olduğu için modern şiirde bile cümle içinde büyük harfle yazılmalıdır./haki/ kelimesi /hâkî/ olması gerekmektedir.

 1. Şiirdeki metinde kullanılan cümle sayısı: 11

 2. Şiirdeki metinde kullanılan kelime sayısı: 84

 3. Şiirdeki dizelerde kullanılan kelime sayısı: 28

 4. Şiirdeki mısra sayısı: 12

 5. Şiir genelinde kullanılan Türkçe kökenli kelime sayısı:75- (% 67)

 6. Şiir genelinde kullanılan Arapça kökenli kelime sayısı:7 - (% 6)

 7. Şiir genelinde kullanılan Farsça kökenli kelime sayısı: 12- ( %11)

 8. Şiirde kullanılan (diğer yabancı dil kökenli) kelime sayısı: 18 - (% 16)

 9. Toplamda kullanılan kelime sayısı: 112

Bölümün ilk şiirinde aynı ünlü harfi içeren kelimeler

Şiirde;

Keten (4)

Berbere (5)

Gelen (5)

Gürültü (8)

Aynaya (6)

Diş (7)

Sakala (8)

Terle (11)

Tez (12)


Metinde;

Cemseler (13)

Sınır (14)

Ya yüz (15)

Top (15)

Ya da üç beş kamp (15)

Üç mil (16)

Tank (16)

Bol (17)

Hem …hem (17)

Dursun (18)

keleş yüklü kürt babalar (20)

kara kara (20)

teştle çayda (21)

arap analar (21)

Şiirde "f-i-j-l-n-o-ş-v-z" harfleri ile başlayan kelimeler tercih edilmemiştir.


ŞİİRDE EN SIK KULLANILAN BAZI KELİMELERİN İSTATİSTİKSEL DAĞILIMI

SIRA

KELİME

KÖKENİ

YAPISI

SAYISI

1

bakmak

Türkçe

Fiil

2

2

beş

Türkçe

Sıfat /Ad

2

3

eşek

Türkçe

Ad

2

4

hem

Farsça

Bağlaç

2

5

kara

Arapça

Sıfat/Ad

2

6

tek

Türkçe

Sıfat

2

7

üç

Türkçe

Sıfat/Ad

2

8

yağmur

Türkçe

Ad

2

9

yük

Türkçe

Ad

2


KAYIP ALFABE 3. BÖLÜM

oöprsştuüvyz: aşk aşk


Bu bölümde; şair, ikinci bölümdeki gibi şiirlerine isim vermemiş bunun yerine harf vermiştir. Ancak bu bölümde (ş) harfi neden bir şiire verilmediği belirtilmemiştir.

 1. o (1 sayfa)

 2. ö (1 sayfa)

 3. p (1 sayfa) ç) r (1 Sayfa)

 4. s (1 sayfa)

 5. t (1 sayfa)

 6. u (1 sayfa)

 7. ü (1 sayfa)

h) v (1 sayfa) ı) y (1 sayfa)

i) z (1 sayfa) isimli şiirler yer almıştır.


3. BOLÜME GENEL BAKIŞ (son)

 1. Tüm şiirler yine isimlendirilmemiş. (2. Bölümdeki gibi)

 2. Şiirlerde kısalık dikkat çekici. Her bir şiir diğeri ile birbirini tamamlar nitelikte bir bütünlük örgüsünde oluşturulmuş.

 3. Bazı şiirler, şiir tadında kısa metinlerle zenginleştirilmiş (o, ö, ü ve y 'de)

 4. Tüm şiirler klasik şiirden uzak, modern şiir esintilerinde. Çoğu şiir, kafiye, redif, vezin ve aruzdan uzak. ('u' şiiri hariç) Şiirler ikili ve üçlü dizeler halinde yazılmış, (-y- şiiri hariç)

 5. Şiirlerde pastoral ve lirik ezgiler çoğunlukta. Aşk ve doğa imgeleri sıklıkla kullanılmış.

 6. Noktalama, inceltme işaretlerine ve büyük küçük harf özelliği dikkate alınmamış. Bölümün ilk şiirine teknik yönden bakış;

"o" şiiri (isimsiz)

Şair; bu şiir de mensur tarzı seyrek de olsa kullanmış. Zaten eserin tamamı mensur tarz içermektedir. Metinsel satırlar bu şiirin orta kısmında bulunuyor. Şair isimsiz şiirine, hece ölçüsü olmadan, çok kısa ve ikili dizelerle başlayarak, yine ikili ve tekli dizelerle bitirmiştir. Şiirde, ikili olmak üzere 4, tekli olmak üzere 1 dize mevcuttur. Şiirde aşk teması işlenirken, kentsel ve iklimsel öğeler yalın bir şekilde modernize edilmiştir. Şiir tamamen günümüz çağdaş yaşamın zorluklarında, ayrılık, yalnızlık, taşıt trafiği ve romantizmi içeren kelimelerin hissiyatıyla bezenmiştir. Şiirde kullanılan soyut tasvirler, okuyanları benzersiz hayal dünyalarına götürerek gerçekle düş arası gezintiye çıkarmaktadır.

Örnek: Rüzgârın soluksuz uluması, ağaçların beyaz anıtlara dönüşmesi, gecenin gözleri v.b.

Eserin genelinde olduğu gibi bu şiirde de özel isimlerde veya noktalama işaretlerinden sonra olması gereken büyük harf kuralı tercih edilmemiş. Zaten günümüzde modern şiir tarzında şiir yazan birçok şairimiz bu tür imlâ kurallarını bilerek dikkate almamaktalar. Artık bu tercih modern şiirimizin bir kuralı haline gelmesine rağmen halen birçok şiir eleştirmeni günümüz şairlerin şiirlerini eleştirirken, bu imlâ hatalarından sıklıkla bahsetmekteler.

 1. Şiirdeki metinde kullanılan cümle sayısı: 7

 2. Şiirdeki metinde kullanılan kelime sayısı: 39

 3. Şiirdeki dizelerde kullanılan kelime sayısı: 29

 4. Şiirdeki mısra sayısı: 9

 5. Şiir genelinde kullanılan Türkçe kökenli kelime sayısı: 45 (% 67)

 6. Şiir genelinde kullanılan Arapça kökenli kelime sayısı: 6 (% 9)

 7. Şiir genelinde kullanılan Farsça kökenli kelime sayısı: 3 (% 5)

 8. Şiirde kullanılan (diğer yabancı dil kökenli) kelime sayısı: 13 (% 19)

 9. Toplamda kullanılan kelime sayısı: 67

Bölümün ilk şiirinde kullanılan benzetmeli/tasvirli kelimeler


Soluksuz uluyor (1)

Ağaçlar beyaz (3)

Anıta dönüşüyor (4)

Gecenin gözleri (7)

Gözü patlamış sokak lambası (8)

Trafiği seyrek bulvar (10)

Mentollü mendil (11)

At söylencesi aşk (14)


Şiirde "c-ı-j-n-ö-ş-ü-v-z" harfleri ile başlayan kelimeler tercih edilmemiştir.


Bu 67 kelimelik kısa şiirde onüçü yabancı, altısı Arapça ve üçü Farsça olması şairin yabancı kökenli diller açısından çok zengin bir kelime haznesine sahip olduğunu göstermektedir.


ŞİİRDE EN SIK KULLANILAN BAZI KELİMELERİN İSTATİSTİKSEL DAĞILIMI


SIRA

KELİME

KÖKENİ

YAPISI

SAYISI

1

aşk

Arapça

Ad

2

2

göz

Türkçe

Ad

2

3

kırgınlık

Türkçe

Ad

2


Not 3: /Ankara/ kelimesi özel isim olduğu için modern şiir de bile cümle içinde büyük harfle yazılmalıdır./yadigar/ kelimesi /yadigâr/ olması gerekmektedir.


SONUÇ:

 1. İncelememizde görüldüğü gibi oran bakımından çok fazla Türkçe kökenli kelimeler kullanılmasına karşın, yabancı dillerden geçen kelimeler de (Fars ve Arapça hariç) çok kullanılmıştır. Bu gösteriyor ki şair yabancı kelimeler bakımından zengin bir kelime haznesine sahiptir.

 2. Birkaç şiir hariç, tüm şiirlerde mensur özellik kullanılmıştır. Mensur şiir akımına böylelikle bir şairimiz daha eklenmiştir.

 3. Şiirlerde son derece zengin ve özgün benzetmeler kullanılmıştır. Kullanılan bir kelime birden fazla kullanılmamaya özen gösteriliği incelenmektedir. Bu da eserin titizlikle hazırlandığını göstermektedir.

 4. Şiirlerde genel olarak, doğa örgüsü (dağ, taş, dere, gökyüzü vb.), aşk, insan ve ulusal olaylar (Sivas olayları, Güneydoğu sorunları ve yerel bölgesel sorunlar) ustalıkla dile getirilmiştir. Bu da şairin ulusal ve bölgesel olaylardan bir nebze de olsa etkilendiği ve şiirlerinde bu motifleri kullandığı ortaya çıkmaktadır.

Gerek sayısal gerek edebi verilere dayalı olarak incelemeye tabi tutulan Kayıp Alfabe teknik yönden şairin en önemli eserlerinden biri olarak sayılmalıdır. Geniş kelime haznesi, orijinal kelime üretimi, yabancı kelime zenginliği bakımından oldukça dikkat çeken eserde betimleme ve tasvirler başarılı kullanılmıştır.


137 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

BALIKÇILAR