top of page
1/2

Başınıza TÜRK Kadar Taş DüşsünSon günlerde bir TÜRK’ü aşağılama küçük görme ve hatta yok sayma hevesi almış yürümüş. Hem de adlarının başında bir çok unvan olan kerli ferli adamlar. Sanırlar ki TÜRK’ü yok sayınca TÜRK ve TÜRKLÜK yok olacak. Bunlar da pek demokrat ve aydın sayılacaklar.

Dünyanın hiçbir yerinde kendi ırkını yok sayan ve bundan utanan bir kimse bulamazsınız. Yamyamlar bile ırklarını beğenirler. Ama bizim bu efendiler kendi soyundan utanır.

Ve kimsenin elinde değildir şu ya da bu ırktan olmak.

TÜRK kelimesini şimdiki anayasadan çıkarmakla TÜRK’ü dünya tarihinden medeniyetinden kültüründen çıkarabilir misiniz?

4 bin sene evvel yapılmış ve Ortaasya’da bulunmuş Türk mezarlarını, Balballarını ne yapacaksınız?

Çin tarihinde geçen Hunları Mete Hanı ve Çin Seddini nereye koyacaksınız?

İskitleri görmeyiniz. Peki Göktürk Yazıtlarını da mı görmeyeceksiniz?

Ya Atılay’a (Attila) ne diyeceksiniz. Avrupalıların Tanrı’nın Kırbacı diye adlandırdıkları ve Avrupa haritasını değiştiren o insanı da mı tarihten sileceksiniz?

Alparslan’ı, Bumin, Gültekin Kağanları saymıyorum.

Fatih'i Kanuni'yi de görmeyin.

Mustafa KEMAL ATATÜRK’ü zaten görmezsiniz. Bütün derdiniz aslında onunla zaten.

Dünya tarihinden Türkleri çıkarırsanız tarih diye bir şey kalmaz ortada.

Türkler olmasaydı Haçlılar İslamiyet’i boğarlardı. En azından Arap Yarımadasına hapsederlerdi.

Türkler olmasaydı Bu günkü Ortaasya, Pakistan, Yeni Zelanda, Afrika ve Balkanlarda bir tek Müslüman dahi bulamazdınız. Endülüs Emevilerinin başına gelenler onların da başına gelecekti.

Dünya askerlik sistemi Türkler’in buluşudur. Çıkarın bakalım onbaşıyı, yüzbaşıyı.

Çin denizinden Almanya’ya, Sibirya’dan Afrika’ya kadar bir coğrafyaya damgasını vurmuş bir milleti yok saymak ancak SATILMIŞLIKLA açıklanabilir. Mikrobiyolojinin başlangıcı yoğurt kabul edilir. Çıkarın dünya literatüründen yoğurdu.


Dünyanın tek matematiksel dili TÜRKÇEdir. O kadar ki dünyada böyle bir dil olamaz. Olsa olsa uzaylılar Ortaasya’daki Türklere öğretmiştir diyenler bile vardır.

Ne kolay Türk’ü yok saymak. Türkiyeli diyeceksiniz. Peki bu Türkiye kelimesi nereden çıktı . Türk olmayan bir yere Türkiye denir mi?

Azerbaycan, Türkmenistan, Türkistan, Kırgızistan, Özbekistan’ı da mı yok sayacaksınız?

Diğer ufak Türk devletlerini ve özerk bölgelerini saymıyorum.

Aşağıda dünyanın tanınmış insanlarından alıntılar yapıyorum. Onlar Türkleri överken bizim aşağılık kompleksli aşağılık adamlarımızın Türklükten utanmalarının mantığı nedir?


Başınıza TÜRK kadar taş düşsün e mi?


Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.

Comenius (Çek Bilgini)


Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.

Gelland (Fransız Bilgini)


Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı.

Çarnayev (Rus Komutan)


"Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir. "


"Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler."

Donaldson


Türkler muhakkak ki, Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir.

Kayzerling


İnsanlari yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler


Napoleon Bonaparte - Fransız İmparatoru


Türk, asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir.

Pierre Loti


"Poltava'da esir oluyordum. Bu, benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi... gene kurtuldum. Fakat bugün esirim. Türklerin esiriyim. Denizin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok. Zindan da değilim. Hürüm,

istediğimi yapıyorum. Lakin gene esirim; şevkatin, ülüvvü cenabın, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar."


Demirbaş ŞARL


Eğer bir Türk devleti olmasaydı mutlaka yaratmak gerekirdi.

THIERS


"Türklerden bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur."

Tasso - İtalyan Şair


Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.

Towsend (İngiliz Komutan


Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz.

William Martin


Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.

Albert Einstein


Çanakkale'de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.


Sir Julien Corbet


Türk'ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. fakat pek güç olan, türkün özünü göstermektir. Bu öz, ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez.


Decamps (Fransız ressam


Türklerle dost ol, ama düşman olma.

Gianni de Michelis


Türk dilini incelerken insan zekasının dilde başardığı büyük mucizeyi görürüz.

Max Muller


Tarih, Türkler'den çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki bunlar medeniyetin birer ziynetidir.


Alman tarihçi HAMMER


Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler.

Albert Sorel


"Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız. Yalnız ona iyi bir komutan gerektir. "


Mulman


Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.

Lord Byron

Türk'ün şevkat ve insaniyet duygusunu inkar mümkün değildir. Bu duygu insanı

atalete sevkedip sefaleti artırmakla beraber, teşkilatı düzensiz bir toplumun bir derdine tek çare demektir. Türk ırkının soyluluğunu gösteren diğer duygular, yani en küçük iyiliklere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu ... büyük bir nezaketle yapılan konukseverlik adeti ve hayvanlara saygı alışkanlığı gibi faziletlerin inkarı da mümkün değildir.


Edmondo De AMICIS

13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör