Keloğlan ile Ağa


-BİZE GELENLERDEN-

*

KELOĞLAN ile AĞA

*

Zeki Sarıhan/

Öğretmen Dünyası Yayını, Ankara Mart 2018, 64 sayfa/

Halk masallarının içinde bir masalın niçin söylendiğini yani mesajını en iyi anlatanlardan biridir Keloğlan. Masaldan daha çok anında dinleyen ufuk açan darbımesele, ana uyan dersler veren, örnekleyen bir rivayete döner. Hemen her öyküde bu uyanık, sevimli, annesinden başka kimsesi olmayan, aynı zamanda çok da yoksul delikanlı ezilen halkın bütün hıncını ezenlerden alır. Ağayı tepeler, padişahı oyuna getirir, bir yolunu bulur, her zor durumdan sıyrılır.


Donanımları, çatışma nedenleri ve koşulları değişse de tıpkı günümüzün süper çizgi kahramanları gibi bir devrimcidir o da. Herkesin gönlünde yatan, zayıfın hıncını güçlüden alan anonim kahramanlardan biridir. Ne var ki günümüzde giderek dozu artırılan ya da geçmişin masallarında olağanüstülükleri açıklayan fantastik biri değildir. Sıradan bir halk çocuğudur. Bu yönüyle yazarın kitabında değindiği gibi daha çok öyküye benzer. Ona masal havasını veren küçük unsurlar, döneminde bireyin güç odaklarıyla başa çıkmasının inandırıcılığını da sorgulatmaz.


Zeki Sarıhan küçükken kaybettiği babasından dinlediği bir Keloğlan masalını, kendi aynasında harmanlayarak kitaplaştırmış. Ona dünya görüşünü yaşam deneylerini giydirerek hoş bir öykü yaratmış. Üstüne üstlük öyküyle babasının yaşamı, kendi deneyleri ve çevresi arasında bağlantılar kurmuş. Kahramanların izleğinden yürümüş, masalı ortaya çıkaran nedenselliği sorgulamış. Bu başarılı irdeleme ve yazınsal inceleme kitabın önemli bir bölümünü kapsıyor.


Ömrünü inandığı bakış açısıyla haksızlıkla mücadeleye adamış, şimdi toplum, sanat ve siyaset üzerine yazılar yazan Zeki Sarıhan, ilk bakışta örneği çok olan basit bir masal gibi duran bir öyküden okunması gereken çok yönlü işe yarayacak ciddi ağırbaşlı, bir kitap üretmiş.

1s0l.gif

ŞAKASIZ;

artık

KIŞ!..

mavi

ADA

2002

Hayat ve Sanat

Emek veren herkesin ADAsı

861536d39876bb9d5a5ca0fa97dddfb8.gif

<?php include_once("analyticstracking.php") ?>

© 2018 maviADA