top of page
1/1097

HAK YOLUNA ÇAĞRI


İnsanları HAK YOLU'na çağırmanın zamanıdır. Çünkü zaman kötüdür. Batıl görüşler yayılmakta ve insanlığı boğmaktadır. Bazı devlet ve şirketler, halkları boğazlamak için durmadan silah üretmekte, başka milletlerin topraklarına el koymaktadır.

Barışa susamış büyük insanlık hak ve adalete ulaşacağı günlerin özlemi içindedir.


Küçük bir azınlık, dünyada var olan servetin büyük bölümüne el koymuştur. Zenginler, yoksulları ezmektedir.

Ahlak bozuktur. Halka durmadan yalan söylenmektedir. Sömürücü ve zalimlerin efendiliklerini devam ettirmek için uydurdukları ahlak, bilinçsiz kitleleri de zehirlemektedir. Buna karşı HAK YOLU'nun ilkelerini savunmak ve yaymak acil görevdir, halkların gücünü birleştirerek sömürücü, zalim ve ahlaksızların saltanatlarına son vermek şarttır.


İnsanlığın kentler kurmaya başladığı ve sınıflara ayrıldığı binlerce yıl öncesinden beri, HAK YOLU’nun önderleri ve savunucuları vardı. Bugün de Latin Amerika’dan Doğu ve Güneydoğu Asya’ya, Afrika’dan Avrupa’ya kadar milyarlarca insan Hak Yolunun yolcusudur.


HAK YOLU, halk yoludur.

HAK YOLU, dinlerle mücadele halinde değildir. Onun şiddetle karşı çıktığı, halk yığınlarının bir avuç sömürücü ve zalim tarafından aldatılması ve köle olarak kullanılmasıdır. Hak Yolu, hangi milletten olursa olsun, hangi dilden konuşursa konuşsun, hangi Tanrıya inanırsa inansın, bütün insanlığı kardeş olarak görür. Her birinin vazgeçilmez hakları olduğunu ve bu haklara herkesin sahip olması gerektiğini kabul eder.

HAK YOLU, çağımızın insanlık için yüz karası olan emperyalizme ve her türlü hegemonyacılığa düşmandır. Her milletin kendi vatanında özgürce kendi geleceğini kurması gerektiğine inanır.

HAK YOLU, insanın insanı sömürmesine karşıdır. Herkesin emeğinin karşılığını almasını savunur. HAK YOLU'nun yolcuları, kendileri için ne isterlerse başkaları için de onu isterler.

HAK YOLU bilimin gösterdiği yoldan ayrılmaz. Bilim ve teknolojinin insanlığın zararına değil, halkların refah içinde yaşaması için kullanılmasını savunur.


HAK YOLU, kadınların binlerce yıldır gasp edilen haklarını iade eder.

HAK YOLU, toplumu yönetme hakkının ancak üretici ve emekçilerin hakkı olduğuna inanır. Emekçilere ve onlara hizmet eden bilim ve sanat insanları arasında düşünce ve ifade özgürlüğünü gerçekleştirir. Hiç kimsenin toplum üzerinde diktatörlük uygulamasına izin vermez. Toplumların aşağıdan yukarıya doğru seçilmiş yetkili organlar eliyle yönetilmesini savunur.

HAK YOLU barışçıdır. Her türlü savaşa ve silahlanmaya karşıdır. Ancak pasifist de değildir. Toplumları köleleştiren ve çürüten akımlarla, kurum ve kişilerle etkin olarak mücadele eder.

HAK YOLU mensupları yalan söylemez. Çünkü gerçekler onlardan yanadır.

HAK YOLU’ndan gidenler, sade bir yaşamı tercih ederler.

HAK YOLU, Köleci devirden başlayarak tarih boyunca ezilen sınıflar tarafından verilmiş kurtuluş mücadelelerinin mirasçısıdır. Hangi devirde, hangi sınıflar ve hangi milletler tarafından yaratıldığına bakmadan bunlar içinde halkın işine yarayanları seçerek alır ve kendine mal eder.

HAK YOLU, dogmalara iltifat etmez. Çağın bilimsel ve sosyal gelişmelerine göre kendini yeniler.

Dinlerin iyi insanlar için öte dünyada vaat ettikleri cenneti bu dünyada HAK YOLU’nda olanlarla kurmak mümkün ve gereklidir. (18 Temmuz 2019)

zekisarihan.com

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
1/2