Kirli Karanlık


Öyle bir köye düştü ki yolumuz

Uçurumdur sağımız solumuz

Her yere beton dökmüşler

Bahçeleri bozup karanlığımızı çoğaltan

Apartmanlar dikmişler

Güllerimizi kurutarak dikenleri yeşertmişler

Kalmamış zerre kadar toprak

Birkaç ağaç var kıyıda köşede

Onlar da körelmiş, yok tek bir yaprak

Sevgi kirletilmiş, dostluk sürgüne uğramış!

Rant kurbanı güzellik

Her şey kaba saba

Hiç acımadan ve de zevkle

Teslim ediliyor kuzular kasaba…


**


1 görüntüleme

mavi

ADA

2002

Hayat ve Sanat

Emek veren herkesin ADAsı

<?php include_once("analyticstracking.php") ?>

© 2018 maviADA