Anne, Bana Masal Anlat


Masal anlatımını babalardan isteme yararı yoktur. Onların anlattıkları masalların anlatıya dönüşme süreçleri kısardı ve yüzyıllara taşınamazlar. Üstelik gerçeklerle ilgileri de yoktur. Gerçi çok iyi uyuturlar ama uyuttukları da çocuklar değil halktır. “Devlet Baba” Enflasyonun bittiğini anlatır, halk görmez rakamların cebine yansımasını. “Mafya Baba” Aldıkları haraçlarla işletmelerin güvende olacağını savunur ama masalın sonu bunun tersini gösterir. “IMF Baba” verilen reçetelerin iyi geleceğini ima eden bir sürü masal anlatır.


Acı ilaçlar hep halkı ezer oysa! “Avrupalı Babalar” Avrupa birliğine giriş masalları anlatır durur. Ama çocuklar bile gülüp geçiyorlar bu masallara. Hele “Bush Baba” ile “Blair Baba’nın” ‘Irak kitle imha silahları’ masalı edebiyatçılarca incelemeye alınamadan değişiverdiler. (Annelerinin anlattıkları masallar bir başkadır oysa) Onların anlattıkları masallar, asırlardır anlatıla gelen, çocukların beyinlerine kazınan ve yıllar geçtikçe de öğretileri değer kazanan, matbaanın icadıyla yazılı anlatıma dönüşmüş olan masallardır. Onlar gerçekleri, hayatın gerçeklerini çocuğun anlayabileceği simgelere bağlayarak veren yaşam dersleridir. Annelerin anlattıkları masallar büyüleyicidir. Büyü; hem akılda kalmalarıdır, hem de çocuk gelişiminde çocuğun ruhsal dengesini kurmasını sağlamalarıdır.


Ünlü-eğitimci yazar Bruno Bettelheim “Bir çocuğun kültürel yaşamı aile fertleri ile yakın ilişkisi dışında efsanelere, dini öykülere ve peri masallarına bağlıdır” Bettelheim’a göre destanlar, efsaneler ve onlarla ilişkilendirilen dini efsaneler, çocuğu dünyanın oluşumuyla ve bu oluşumun amaçlarının anlaşılmasındaki ilk verilere götürür. Ve bu, çocuğun kendisinin daha sonra oluşacak sosyal fikirlerinin bir temele oturmasını sağlar.


Masallarda ise, çocuk anlamadığı, çözemediği, kelimelere dökemediği içsel düşüncelerinin dışa vurumu ile karşılaşır. Bu açıdan peri masalları, çocuklar için değeri ölçülemeyecek kadar büyük bir psikolojik yardımdır.


Tüm eğitimciler masalların değerini bilirler. Okul kitaplıkları masal kitaplarıyla doludur. Ancak, masalların kitaplar ile yazıya dönüştürülmesi gerçekleşirken, masallar karabasan gibi üstümüze çöker. “ Modernleşme Süreci’nde” çok şeyler getirmiştir. Hele kitapların resimlenmeleri masalların birçok işlevinin ortadan kalkması tehlikesini doğurmuştur. Çünkü çocuğun hayal gücünü kaldırır bu resimler. Çocuğun kendisini masal kahramanı ile özdeşleştirmesine olanak vermezler.


Ben, tüm öğrencilerime ve yakınlarıma çocuklarına masal anlatmalarını, bilmiyorlarsa kitaptan okumalarını öneriyorum. Ama kitapların resimsiz olması koşuluyla!


Masallar anneler tarafından ninelerinden duydukları haliyle güne uyarlanmadan anlatılmalı, herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

Konuyu daha derin incelemek isteyenler Bruno Bettelheim’ın çalışmalarını izlemelidirler.mavi

ADA

2002

Hayat ve Sanat

Emek veren herkesin ADAsı

<?php include_once("analyticstracking.php") ?>

© 2018 maviADA