top of page
1/1076

Özlenen Okul

Güncelleme tarihi: 6 Ara 2020


Eğitim sistemimiz, farkındalıklarımız olan ilkeler ışığında eğitimi tanımlayıp sürecini işler hale getirirken; asıl amacın her açıdan dengeli bireyler yetiştirmek olduğu da toplumsal bir beklentidir.


“Küreselleşme” tartışmalarının tekrar hız kazanmasıyla eğitim de doğal olarak bu tartışma sürecinin orta yerinde yer almaktadır. Bu bağlamda eğitim bilimciler, eğitim sistemimizdeki modelleri yeniden gündeme taşıyorlar. Tartışılagelen modellerden biri modern model (davranışçı yaklaşım) diğeri ise postmodern model diye ifadelendirilen yapılandırmacı yaklaşımdır. Tartışmalar uygulanabilir modelin davranışçı ve yapılandırmacı modellerin senteziyle ortaya çıkabileceği yeri işaret ediyor. Davranışçı modelde eğitim öğretmen merkezli; yapılandırmacı modelde ise öğrenci merkezlidir. Birincisinde bilgi aktarılırken ikincisinde bilgiye ulaşma yolları öğretiliyor. Bu eğitim modellerinden birini merkez alan anlayış diğerine karşıtmış gibi değerlendirildiğinden ortak bir perspektif oluşturma çağın eğitim anlayışına daha uygun düşmektedir.


Eğitim bilimciler eğitim model tartışmalarını yapadursunlar, biz mevcut uygulamalar ışığında Bornova Anadolu Lisesi’ni bir masaya yatıralım. Ülkemiz eğitim sisteminin eğitim modelinin istisnalar dışında öğretmen merkezli (modern/davranışçı) olduğunu hepimiz yaşayarak görüyoruz. Çok önemli bir kamu okulu olan Bornova Anadolu Lisesi “bu çok önemli oluşunu” ta başlangıçtan itibaren çok farklı özellikleriyle kendisi hak etmiştir.

Nedir bu farklılığı?


Kuruluşundan itibaren sorup sorgulayan, araştırmacı, özgüveni yüksek ve demokratik çağdaş bir yaşamı benimsemiş bir öğrenci profili olmuştur. Bu pozitif profil ister istemez okul yönetimlerini ve öğretmenlerini ve hatta tüm yardımcı çalışanlarını da etkilemiştir. Bilgiyi sadece klasik aktarma biçiminde edinen değil, ona nasıl ulaşacaklarını da özümsemiş olmak bu farklılığın en önemli özelliklerindendir. Bilim, teknoloji, sanat ve felsefenin birbirine bağlı müthiş gelişimini en yakından fark eden öğrencilerimiz bu alanları bilmekle kalmayarak onların gelişimine katkı sunabilecek ciddi kaygı ve çalışmalar içinde olmuşlardır. Oluyorlar ve hep de olacaklardır da. Bunun sonuçlarının ne olduğunu görmek için kamu ve özel alanlarda çalışma yaşamındaki en başarılı ve yaratıcı kişilerin mezun oldukları okullara bakmak yeterli olacaktır. Özellikle ülkemizin gururu olan nitelikli üniversitelerin sayısal bölümlerine en çok öğrenci gönderen okulların başında Bornova Anadolu Lisemiz gelmektedir. Bu durumla ilgili okulumuzun çok değerli edebiyat öğretmeni Ferdane Gecebakan’ın okulunu ziyarete gelen ÖDTÜ, İTÜ ve BOĞAZİÇİ’NDE okuyan öğrencilerimize söylediği şu cümleleri okuyucuyla paylaşmak istiyorum:”


Hemen hemen hepiniz doktor ve mühendis oluyorsunuz; ancak ülkemizin BAL mezunu kamu yöneticilerine, hukukçularına da çok acil ihtiyacı var. Lütfen, bu alanları da seçin!” Sevgili öğretmenimiz çok haklı. Tıp, mühendislik vb. bilim alanlarının popülizm ve sadece maddi çıkar dışında, özgür gelişimin olabilmesi ve daha toplumcu bir fayda içine girebilmesinin önünü açmada BAL ruhu daha etkin ve özverili olacaktır.


Kısacık tenefüslerde bile ellerinden kitabı, defteri düşürmeyen, okul kütüphanesini hınca hınç her fırsatta doldurup kitaplara hep ilkbahar esintisi verip yaz sıcağında tutan güneş yüzlü öğrencilerimiz, yüzünüzü en çok gereksinim olan yerlere döndürünüz. Gerek ulusal gerekse uluslararası arenada matematikten müziğe; yabancı dilden resme, fotoğrafa; fizik, kimya ve biyolojiden spora aldığınız ödül ve dereceler haklı olarak daha büyük umutlar kurmamızın gerekçeleridir. BAL mezunu sevgili Ece Temelkuran’ın aslında sizlerin güvenirliğini tanımladığı “Ben inandığım değerlerle varım. Aslolan kişinin kendine hiçbir zaman ihanet etmemesidir.” sözü geleceğe olan güveni perçinliyor. Nazım’ın “güzel günler göreceğiz” ile başlayan şiirinin gerekçelerinden birin de BAL öğrenci profilinin yarattığı büyük heyecan olduğuna tüm kalbimle inanıyorum.


Yukarda anlattığım BAL’ın kültür birikimi ve başarı tarihi ‘Proje Okul’ süreciyle bitirilmek isteniyor. Ancak, gelenek çok güçlü…8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
1/2