top of page
1/1098

Hayır

“İnsan kendisini alıkoyan şeylere HAYIR dediğinde var olur.”Ali Şeriati

Hayır, evetin karşıtı, iyilik anlamına da gelmektedir. Karşılık beklenmeden yapılan yardımdır. Yararlı faydalı olan kelimedir.

Onaylamamak, inkar etmektir. Olumsuz cümlelerde anlamı pekiştirmektedir. İnsanın yapmak istemediklerine set çekendir. İçerİsinde mücadeleyi barındırandır.


Onurlu isyanın kelimesidir. Düzene baş kaldırmaktır. Vazgeçmemeyi getirir. Onurlu insanın, bedel ödemeyi göze alan bilinçli insanın duruşudur. Ezberi bozmaktır. Doğru bildiğinden şaşmamaktır. Kolaya kaçmayıştır. Dik duruşu beraberinde getirir, çıkarı içerisinde barındırmamaktadır. Kişisel ve toplumsal çıkar için de hayıra ses verilir.


İdeal olanı yansıtarak yaranmacılığa uzak duruştur HAYIR. Çaresizlik, sinmek, döneklik de değildir, insanın insanlığını ortaya çıkarır. Yalnız olmadığını hissettirmeye yetendir. İradenin, beyanın dile gelişidir. Kabullenmemeyi getirmektedir. Uygun olmayan koşullar altında o işin yapılamayacağını gerekçeleriyle bildirmektir.


İstemediğini belirtmek için de kullanılmaktadır. Kişisel ve toplumsal dayatmaları reddetmedir. Karşı tarafı durduran bir kelimedir. Sınır koymak demektir. Geçmişte içine düşülen olumsuzlukları yeniden yaşamayı istememektedir. Karar veriştir HAYIR. İsteğini dile getirmektir. Umudun yeniden yeşertilmesidir. Baharın yeniden gelişidir. Hayırlara sahip çıkmak ateşlere su dökmek gibidir. Karanlığa karşı aydınlık bir kumaşı ilmik ilmik dokur gibi umudun büyümesidir.


Tarih, bilim, sanat bugünkü ilerleyişini bu sözcüğe borçludur. Galileo hayır demeseydi, dünyanın değil güneşin yeryüzü etrafında döndüğünü sanacaktık. Spartacus hayır demeseydi özgürlükten haberimiz olmayacaktı. Sansürü, karartmayı, itibarsızlaştırma propagandasını reddediştir. Her türlü baskının karşısında yer alıştır HAYIR.


Canların toprağa düşmesini istememektir ve gençlerimizin kanının akmasına dur demenin dile gelişidir.Kutuplaştırmadan, gerginlikten uzak olmaktır.Yozlaşmaya karşı durmadır. Korkmamak, susmamak, itaat etmemektir. Haksızlığı kabul etmeyiştir. Doymak bilmeyen sermayenin ucuz ve güvencesiz çalışma şartlarına karşı çıkıştır. Kıdem tazminatının kaldırılmasını, güvencesiz çalışmayı, işsizliği kabul etmemektir.


Eşitsizliği, sömürüyü yaratan kapitalist sistemi benimsememektedir. Çocuk işçiliğini ve yoksullaştırılmayı kabul etmemektir. Çocuk istismarcılarının affını kabul etmeyiştir. “Çocuklar öldürülmesin” diyebilmektir. Yaşamımızı kuşatan şiddete, cehalete karşı ses vermedir.


Ayrımcılıkta, kışkırtmada yer almamaktır. Kulluğa biat etmemektir ve düzeninin içersinde olmamaktır. Kadın erkek eşitsizliğine karşı duruştur. Tecavüzü reddediştir. Faşizme, zorbalığa, adaletsizliğe, zulme karşı umutlandırandır .


Kamuda kadının varlığını, eğitim hakkını engelleyene ve şiddete mahkum olmamanın sözüdür. Siyasetin de eril biçimde oluşmasına tepkinin ortaya koyuluşudur. Müftü nikahına, eşin aile reisi olmasına, çalışmak için onun iznine tabi olmaya, otobüslerde ayrı yerlere ve hatta ayrı renk otobüslere HAYIR diyerek kabul etmeyiştir.


Doğa talanına ve parkların yok edilmesine, yaşam alanlarını yağmalayan, dışa bağımlı hale getiren enerji politikalarına karşı HAYIR, iş cinayetlerine, GDO'ya HAYIR...


Hayvan istismarına, kürk ve deri kullanımına, hayvan deneylerine, zorla üretilip yok edilmesine, sirklere, boğa güreşlerine, deve güreşlerine, köpek dövüşlerine, pet shoplara... HAYIR.


Sağlıklı ve güvenli gıdalarla gelecek nesillere hazır bir ülke yaratmanın da sesidir HAYIR. Paran kadar sağlık politikasını reddetmedir. Suyun ticarileştirilmesine HAYIRI dile getirmek, suyun meta üretimine dahil edilmesine, karşı çıkıştır.


Üniversitelerin bir tek kişinin keyfi yönetimine bağlanmasına dur diyebilmektir. Sendikacılığın da hapisle susturulmasına tepkidir. Diktaya HAYIR denmesi, yurttaşların kendilerinin demokrasiyi benimsediklerinin göstergesidir.


Referandumlarda ise iktidarlar HAYIR seçeneğini beyazın karşıtı olan renklere vermektedirler.Karşı çıkmak olumsuzlaştırılmaktadır. Algıda şartlı yönlendirme ile istenen sonuç elde edilmektedir. Hayır halkın gücüyle yaşama yansımaktadır. Adalete, gerçeğe ve insanlık onuruna haykırıştır. Yalana, korkuya dahil olmayışının adımıdır. Dünyadan kopmamayı ve hukuk devletini kabul etmeyi getirmektedir. Denge, denetleme iradesinin ortaya çıkışıdır. Yaşama hakkının dile getirilişidir. Bir onurlu yaşam, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin sesidir.


Hayır demek birleştirici gücün ortaya çıkışıdır. "Kimdir başkaldıran insan? Hayır, diyen biri" diyerek başlar. "Başkaldıran İnsan" adlı kitabına Albert Camus. Biz de bu sözüyle bitirelim. Evet sözünü kullanmadan önce biraz düşünmeli mi?13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

George Orwell

1984

1/2
osman-hamdi-bey-kaplumbaga-terbiyecisi-alt (1).jpg

mavi

ADA

2002

Hayat ve Sanat

Emek veren herkesin ADAsı