top of page
1/1094

Çanakkale Zaferinin Askeri, Politik ve Ekonomik Sonuçları

Güncelleme tarihi: 18 Mar

Akay AKTAŞ

*

1-Merkez devletler olarak adlandırılan İngiltere, Fransa, İtalya Rusya'ya silah araç gereç mühimmat gönderemediler. Rusya'dan buğday alamadılar. 2-Bu durum Çarlık Rusya'sının çökmesine Bolşeviklerin iktidara gelmesine yol açtı. 3-Böylece dünya iki kutba ayrıldı. NATO ve VARŞOVA Paktlarının doğmasına vesile oldu.1992 yılına kadar bu etki devam etti. Aynı olmasa bile dolaylı olarak hala etkileri sürmektedir. 4-Rusya'da Bolşevikler iktidara gelince Doğu Anadolu'daki işgal ettikleri yerlerden askerlerini çektiler. Trabzon, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, Muş Bitlis ve Van şehirleri Rus işgali altındaydı. Buralardan çekilen Rus askerlerinin yarattığı boşluktan istifade ile Ermeniler Doğuda katliamlara başladılar. Silahsız savunmasız Türk-Kürt Müslüman ahaliyi katlettiler. Bu Ermeni vahşetinin artçı sarsıntıları halen devam etmektedir. 5-Merkez devletlerinin ana amaçlarından birisi boğazları ele geçirerek Almanya'nın Osmanlı Devletine yardım yapabilmesinin önünü kesmekti. Bunu başaramadılar. Ve savaş umulandan iki yıl fazla sürdü. Bu da iki kat ölüm ve yıkım oldu. 6-Balkan faciasından bu yana öldü bitti denilen Türk ordusunun iyi yönetildiğinde birer kahramanlık abidesi olduğu, tekrardan ortaya çıktı. BATI'nın o müthiş çelik savaş araçlarına Türk'ün vatan ve iman sevgisi galebe geldi. 7-Osmanlı halifesi tarafından ilan edilen CİHAD-I MUKADDES'in hiç bir etkisi olmadı. Araplar cihada uymak yerine İngiliz altınlarının cazibesine kapılarak bizleri arkadan vurdular. Hindistan ,Yeni Zelanda Müslümanları ise Anzaklara cüzi de olsa asker verdiler. 8- İtilaf devletlerinin yenilmez olmadıkları ortaya çıkınca dünyanın her yerinde milli kurtuluş hareketleri başladı. 9-Bu savaş bilinen en centilmen savaşı oldu. Siperdeki düşman askerler birbirlerine su ve yiyecek verdiler. Yaralılarını kurtardılar. 10-Çanakkale'de İngiliz ve Fransız askerleri durdurulunca Balkan ülkeleri ve İtalya İtilaf devletlerden yana tavır koydular. 11-Çanakkale zaferleri Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı bir savaş oldu. 12-"Ben size ölmeyi emrediyorum" diyen Yarbay Mustafa Kemal'in yıldızının parlamasına ve Kurtuluş Savaşı lideri olması sonucu doğurdu. 13-Doğu Cephesinde Sovyet Rusya ile anlaşan ve eli rahatlayan Milli Mücadele Hükümeti ve Mustafa Kemal Doğudaki birlikleri Batıya sevk ederek güç kazandılar. 14-Savaşa uzaktan katılan ABD, merkez devletleri olan İngiltere Fransa ve İtalya gibi ülkelere sürekli silah ve malzeme satarak iyice zenginleşti. Buna mukabil ABD toprakları okyanus ötesinde olduğundan hiç bir tahribata ve zaiyata maruz kalmadı. Ve İngiltere'nin yerine dünyanın süper gücü oldu. 15-Çanakkale savaşlarına gönüllü olarak katılan bütün okumuşlar, doktor mühendis, öğretmen ve üniversite öğrencileri hatta lise öğrencileri burada şehit oldular. Bu ise Osmanlı için çok önemli kaliteli bir insan gücünün kaybı demekti. Bu yıkım Cumhuriyet ilanından sonra ağır bir şekilde kendini gösterecektir. 16-O yıllarda pek tartışılan Pan-İslamizm, Pan-Türkizm gibi hayali sloganlar yerine Kuvayi Milliye gerçekliği ve akılcılığı ön plana çıktı. 17-Çanakkale Zaferi Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı bir savaştır. 18-Bütün savaşlarda hücum eden kazanırken, yalnızca bu savaşta savunmada olan Türk birlikleri düşmanı yenerek dünya tarihine eşsiz bir zafer armağan etmiştir. 19-Cephelerdeki insanların ölümüne binlerce kez şahit olan Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyetini kurduktan sonra: -Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir. Yurtta barış, dünyada barış demiştir. 20-Hiçbir cephede yenilmememize rağmen ateşkes ilan edilince Almanya ile birlikte mağlup sayıldık. İngiltere Fransa ve İtalya Çanakkale mağlubiyetinin acısını ve hıncını SEVR ile almaya çalıştılar. Kurtuluş Mücadelesi ve Zaferleri ile rafa kalkan SEVR hala BATI'nın beyninde bir özlem ve hırs olarak yatmaktadır. 21-Dünya topraklarının yüzde 85 i itilaf devletlerinin elindeydi. Çanakkale zaferi İngiltere'nin Fransa'nın yani itilaf devletlerinin yenilebileceğini ortaya koydu. Ve ardından bütün mazlum milletler Mustafa Kemal'i örnek alarak kurtuluş savaşları vermeye başladılar. Bu da toprağa dayalı sömürge imparatorluklarının sonu oldu.

19 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
1/2