top of page
1/1074

Öğretmenler Yarın İş Bırakıyor:

MEB'e insanca yaşam için çağrı

*

Eğitim - Sen Başkanı Nejla Kurul yaptığı açıklamada kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Kurul, öğretmenlerin asıl ihtiyacının insanca yaşamı sağlayacak ücret olduğunu belirtti.
Eğitim Sen üyeleri, "Öğretmenlik Meslek Kanunu ve kariyer basamakları sınavı iptal edilsin!" talebiyle yarın bazı eğitim sendikaları ile ortak iş bırakma eylemi yapacak. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim - Sen) Başkanı Nejla Kurul, “Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrımız; kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bütün sonuçlarıyla birlikte derhal iptal edilmesidir. Eğitim sendikalarının ortak sesi duyulmalı, yapılan yanlıştan çok geç olmadan geri dönülmelidir. Bütün sendikaları 2 Kasım iş bırakma eylemine katılmaya ve ortak talepler etrafında birlikte hareket etmeye davet ediyoruz” açıklamasını yaptı. Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, sendika genel merkezinde bugün basın toplantısı düzenledi. Bugüne kadar Öğretmenlik Meslek Kanunu ve kariyer basamakları sınavının iptali için yaptıkları eylemleri anımsatan Kurul, tüm girişimlerine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın seslerini duymadığını ve taleplerini yanıtsız bıraktığını söyledi. Bu nedenle yarın geniş çaplı bir iş bırakma eylemi yapacaklarını belirten Prof. Dr. Kurul, şunları söyledi: “YOĞUN TEPKİLERE RAĞMEN, MEB ISRARLA SOMUT BİR ADIM ATMAMAKTADIR” “Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen, MEB ısrarla somut bir adım atmamaktadır. Öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde değildir. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimiz görmezden gelinmekte, insanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz yok sayılmaktadır. Öğretmenlerin mesleki birikimini ve niteliğini yok sayan kariyer basamakları uygulamasının öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürmesine karşı hiçbir eğitim emekçisinin, eğitim alanında örgütlü hiçbir sendikanın sessiz ve tepkisiz kalması beklenemez. Bu amaçla 14 Ekim’de eğitim alanında örgütlü ve mücadeleden yana olan sendikalar bir araya gelmiş ve ortak talepler belirlenmiştir. “TALEPLERİMİZ SADECE ORTAK METNE İMZA ATAN EĞİTİM SENDİKALARININ DEĞİL, TÜM EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİDİR” Taleplerimiz şu şekildedir; 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi, eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi, tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması, kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi, tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi, öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması. Ortak taleplerimize yönelik herhangi bir adım atılmaması halinde, 2 Kasım 2022 tarihinde tüm eğitim çalışanlarının katılımı ile bir günlük iş bırakma eylemi yapılacağı kamuoyuna açıklanmıştır. Taleplerimiz sadece ortak metne imza atan eğitim sendikalarının değil, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin talepleridir. “EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN İHTİYACI KARİYER DEĞİL, İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET, SAĞLIKLI ÇALIŞMA KOŞULLARI VE GÜVENLİ GELECEK” Milli Eğitim Bakanlığı eğitim alanında örgütlü sendikalarının sesini duymamakta ısrar etmekte, bugüne kadar her konuda olduğu gibi, Öğretmenlik Meslek Kanunu konusunda da bildiğini okumayı sürdürmektedir. Öğretmenlerin temel haklarının, ekonomik taleplerinin ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye alan yeni bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Ay sonunu getiremeyen, kirasını ödeyemeyen, faturalarını ödemekte zorlanan bir eğitim emekçisinin mesleğini sağlıklı şekilde yapabilmesi mümkün değildir. Eğitim emekçilerinin ihtiyacı kariyer değil, insanca yaşayacak ücret, sağlıklı çalışma koşulları ve güvenli gelecektir. “KARİYER BASAMAKLARI SINAVI VE ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İPTAL EDİLSİN” Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrımız; kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bütün sonuçlarıyla birlikte derhal iptal edilmesidir. Eğitim sendikalarının ortak sesi duyulmalı, yapılan yanlıştan çok geç olmadan geri dönülmelidir. Eğitim Sen olarak eğitim emekçilerinin kariyer sınavının yapılmaması, ÖMK'nın iptal edilmesi ve yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı yönündeki taleplerini önemseyen bütün sendikaları 2 Kasım iş bırakma eylemine katılmaya ve ortak talepler etrafında birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.” Kurul, Bakan Özer’in iş bırakma öncesi sınav iptaline dair bir açıklama yapıp yapmadığı sorusuna da şu yanıtı verdi: “BİZLERLE KONUŞMA, TARTIŞMA KONUSUNDA MİLLİ EĞİTİM BAKANI HİÇBİR ADIM ATMAMIŞTIR” “Milli Eğitim Bakanının kamuoyuna dönük açıklamalarında son zamanlarda sıkça dillendirilen sınavsız kariyer olmaz anlayışı. Dolaysıyla sınavın da yapılacağını ve kariyer basamaklarından vazgeçilmeyeceğine ilişkin duyumlar alıyoruz. Doğrudan bu 14 sendikaya yönelik bizlerle konuşma, tartışma konusunda Milli Eğitim Bakanı hiçbir adım atmamıştır.”

Etiketler:

16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


1/2